News

2022.04.26合同勉強会を開催しました

4月26日、学術変革領域B「デジタル身体性経済学の創成」の合同勉強会を開催しました。

Back